Sponzori

BRUTAL FISH RACING TEAM ďakuje všetkým partnerom a sponzorom za podporu a dlhodobú spoluprácu.